Thông báo nhận bằng lái xe đợt sát hạch 20/04 và 26/4/2023

✔ ✔  Học phí trọn gói đến thi sát hạch không phát sinh thêm phí [...]

Thông báo nhận bằng lái xe đợt sát hạch 20/04/2023

✔ ✔  Học phí trọn gói đến thi sát hạch không phát sinh thêm phí [...]

Danh sách nhận bằng giấy phép lái xe thi Sát Hạch ngày 24/03/2023

CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ Hạng B2: 14.000.000 đ/khóa Hạng B11: 14.500.000 đ/khóa Hạng [...]

Thông báo nhận bằng lái xe đợt sát hạch 12/04/2023

✔ ✔  Học phí trọn gói đến thi sát hạch không phát sinh thêm phí [...]

Thông báo nhận bằng lái xe đợt sát hạch 24/03/2023

✔ ✔  Học phí trọn gói đến thi sát hạch không phát sinh thêm phí [...]

Thông báo nhận bằng lái xe đợt sát hạch 03/08/2023

✔ ✔  Học phí trọn gói đến thi sát hạch không phát sinh thêm phí [...]

Danh sách nhận giấy phép lái xe A1 thi sát hạch 24/10/2022

ĐÀO TẠO LÁI XE CẦN THƠ  THẦY KHOA: 0918 916 680 CÁC KHOÁ HỌC VÀ [...]

Danh sách nhận giấy phép lái xe thi đạt sát hạch 26/10/2022

ĐÀO TẠO LÁI XE CẦN THƠ  THẦY KHOA: 0918 916 680 CÁC KHOÁ HỌC VÀ [...]

Danh sách nhận giấy phép lái xe sát hạch ngày 23/09/2022

ĐÀO TẠO LÁI XE CẦN THƠ  THẦY KHOA: 0918 916 680 CÁC KHOÁ HỌC VÀ [...]

Danh sách nhận giấy phép lái xe Sát hạch ngày 21/09/2022

ĐÀO TẠO LÁI XE CẦN THƠ  THẦY KHOA: 0918 916 680 CÁC KHOÁ HỌC VÀ [...]